اخبار شرکت

  • روش کار فیلتر پرس

    (1) بازرسی قبل از تصفیه 1. قبل از بهره برداری ، بررسی کنید که آیا خطوط لوله ورودی و خروجی ، آیا اتصال نشت یا انسداد است ، آیا لوله و صفحه فشار صفحه فیلتر و پارچه فیلتر تمیز نگه داشته می شوند ، و آیا پمپ ورودی مایع و شیرآلات طبیعی است. 2. بررسی کنید ...
    ادامه مطلب
  • فیلتر پرس عملکرد

    1. صفحه فیلتر را فشار دهید: منبع تغذیه را وصل کنید ، موتور را روشن کرده و صفحه فیلتر پرس فیلتر را فشار دهید. توجه داشته باشید قبل از فشار دادن صفحه فیلتر ، که باید شرایط لازم را داشته باشد ، تعداد صفحات فیلتر را بررسی کنید. بین سطوح آب بندی نباید ماده خارجی وجود داشته باشد ...
    ادامه مطلب